La Programo

Ni ankoraŭ prilaboras la horaron, sed jen gusteto de tio, kio okazos. Pli da informo aperos baldaŭ! Notu ke eventoj okazos lunda matene, inkluzive de la solena fermo.

La horaro ne estas finita, sed multaj ceteraj eventoj okazos, inkluzive la jenajn, kaj ni tre dankas la diversajn volontulojn kiuj prezentos!

Se ankaŭ vi volas prezenti ion pri iu ajn temo, bonvolu informi nin! Ju pli da diversaj kaj interesaj temoj, des pli bone!

Se vi sendis proponon al ELNA, KEA, aŭ alie, kaj vi ne vidas ĝin ĉi tie, eble ĝi perdiĝis; do bonvolu kontakti Russ ĉe kongreso2005@hewgill.com, por esti certa ke via programero estos inkluzivita.

ATENTU: Spite la duan bultenon, ĉi-paĝo ankoraŭ ne estas finita. Ni pardonpetas pro la konfuzo. Ignoru la suban tabelon. Pluraj lastminutaj ŝanĝoj ankoraŭ okazas pri la programo.

Vendredon,
10a de junio
Ĉambro 2  
8:00 - 5:00 Kunsido de ELNA estraro. Ĉiu membro de ELNA rajtas ĉeesti kaj observi la decidojn de sia estraro dum tiu ĉi tuttaga kunveno.
 
4:00 - 9:00 Akceptado de partoprenantoj  
7:00 - 10:00 Interkonatiĝa Vespero. Konatiĝu kun malnovaj kaj novaj amikoj per amuzaj ludoj kaj amikaj konversacioj.  
Sabaton,
11a de junio
Ĉambro 2 Ĉambro 3
9:00 - 9:50 Solena malfermo – Filipo Dorkas kaj aliaj
nenio
10:00 - 10:50

11:00 - 11:30 Grupa Foto
11:30 - 1:00 Lunĉo kune
1:00 - 1:50 Oficiala kunsido de ELNA membraro
6:00 - 10:00 Vespermanĝo kaj grupa marŝado tra trinkejoj
Dimanĉon,
12a de junio
Ĉambro 2 Ĉambro 3
8:00 - 8:45 nenio Kristana diservo (pri Johano 14.6) – Haruo ROS'
8:45 - 9:20 nenio Homaranisma (di)servo – Haruo ROS'
9:30 - 10:20

10:30 - 11:20

11:30 - 1:00 Tagmanĝo kune
1:00 - 1:50 Edwin de Kock

2:00 - 2:50

3:00 - 3:50
4:00 - 4:50
7:00 - 9:00
Lundon,
13a de junio
Ĉambro 2A Ĉambro 2B
9:00 - 9:50
AAIE kunsido – Phil Dorcas
10:00 - 10:50

11:00 - 11:10
11:10 - 11:45
1:00 - 7:00 Post-kongresa ekskurso (ankoraŭ ne elektita)

Kontakto: kongreso2005@hewgill.com