POEZIO DE LA KONGRESO

Okazis iom da poema verkado dum la kongreso en Aŭstino (junio de 2005):


Hajkoj

Ni Verku Hajkojn: Dumnoktaj Arboj de Steven BREWER kaj aliaj

meznokta promen'
jen la arboj ekdancas
subita venteg'
-- Steven BREWER

Folioj el or'
multkolora tapiŝ'
suno subiras
-- Ĵenja AMIS

dorno sur roz'
bela ruĝa flor'
danĝera por ĉiuj
-- Nijl BRONSTEIN

ĉe foliopint'
unu guto pendadas
ĝis mia paso
-- Steven BREWER

tra nia ĥaos'
da branĉoj antaŭ mallum'
falis la ĉiel'
-- Jeremio ISOKSO

en nokta herbar'
kapo al ĉiel'
silentas
krom via suspir'
-- Jakobo SCHWARTZ

Tra foliaro
brilas tagmeza suno
Dormu, bestaro!
-- Arnoldo VICTOR

Grila koruso
Didelfeto pigrumas
somernokt' suda
-- Joel AMIS

pigoj milope
blekas kaj fekas sur min
dum mi promenas
-- ROS' Haruo

ale' sen cipres'
min impresas pri kalvec'
sub la brila lum'
-- ROS' Haruo

Ho, nigra muŝo
kial vi devas
mordi min?
Mi ne bongustas...
-- Karen KLAHR

multajn piedojn
sed silenta marŝado
raŭpo sur ĉemiz'
-- Jakobo SCHWARTZ

mian vizaĝon
en suna tago
karesas
gaja betulo...
-- Ursula GRATTAPAGLIA

dum la tuta nokt'
malgranda raŭpet'
manĝadas
unu folion
-- Steven BREWER

(Vidu la retpaĝon de Steve kun quicktime-filmeto de la hajkoj ĉi tie.)


Poemo

verkita de Laŭlum dum la kongreso

Ni Neniam Haltas

En l' Universitato Konkordia
kongresas nia rondo familia.
Diversaj estas ĝiaj elementoj:
doktoroj, instruistoj kaj studentoj...

Por nobla celo l' verda trupo nia
strebadas kun fervoro tradicia
Favoras ĉiam ĉe ni frataj sentoj,
agrablas por ni ĉiuj la momentoj.

Banala ŝajne la Kongres' aspektas
sed tamen ideale ĝi tre altas.
Nenio en la mondo ja perfektas.

Foj-foje barojn voje ni transsaltas.
Neniu voj' surtera ĉiam rektas.
En la marŝado ni neniam haltas.

Laŭlum, Aŭstino 05 06 12


Konkursaĵoj

por la konkurseto porinfanpoezia de Arlyn KERR

Konkursis tri homoj, kiuj gajnis egale pro siaj amuzaĵoj: Ellen EDDY, Tomaso ALEXANDER, kaj Laŭlum.

Ellen EDDY

EddySavu la vermojn!

Vermoj troviĝas
en plantoj kaj tero,
sed duono en pom'
ja ĝena afero!

Tre belas la mord'
en frukto bongusta
sed forflugas la ĝoj'
pro morto sen justa.

Estu singarde
almenaŭ komence,
kaj ne mortos la verm'
pro mord' senintence.


Tomaso ALEXANDER

Versaĵo pri Fiŝo kaj Gerda

Fiŝo blua
Fiŝo verda
Kien malaperis Gerda?

Mi ne scias, ne sinjoro,
ĉu ŝi sidas nun sur floro?

Ne, ne eblas tia trono,
Eble scias Claude Pirono.

Nu, la floroj tiel belas.
Kion vi entute celas?

Se flor-sidas la knabino,
tio estus bona fino.

Parta traduko de "The Cat in the Hat"

Pluvadis sen suno,
de kiam mi estis veka,
do ni restis endome
dum la tago malseka

Mi sidis kun Sali,
ŝi kaj mi, ho jes ni du
kaj mi diris “malsekas,
rigardu nun, vidu!”

Tro malseke por eliri,
tro malseke por ludo.
Do “nenion fari” sidante
estis la sola konkludo.

Do ni sidis, kaj sidis,
kaj sidis, kaj sidis.
Neniom de ĝojo.
Neniu ridis.

Kaj tiam...
Jen sono “bump”, jes tre malalte.
Tuj ni ekstaris, salte.

Li venis,
en mano jen blua ombrelo,
tiam diris la kato en ĉapelo
“Kial vi sidadas pro tiu drizelo?”

“Malgraŭ la nuboj
grizaj kiel gruzo,
mi povas vin gvidi
al bona amuzo.”


Laŭlum

Tradukoj de la Seuss-aĵoj, kiujn donis Arlyn KERR

One fish
Two fish
Red fish
Blue fish

Black fish
Blue fish
Old fish
New fish.

Fiŝo unua,
Fiŝo dua.
Fiŝo ruĝa,
Fiŝo blua.

Fiŝo nigra,
Fiŝo nova,
Fiŝo vigla,
Fiŝo mova.

The sun did not shine.
It was too wet to play.
So we sat in the house,
All that cold, cold wet day.

Too wet to go out
And too cold to play ball.
So we sat in the house.
We did nothing at all.

.......

So all we could do was to
Sit Sit Sit Sit!
And we did not like it
Not one little bit.

La suno ne ekbrilis,
Malsekis por ludado.
El domo ni ne iris,
Dum tuta l' frosta tago.

Malsekis ja tro por eliro,
Kaj tro malvarmis por pilkludo.
Ni restis dome eĉ sen diro,
Sen faro kontraŭ la altrudo.

.......

Do ĉio, kion ni povis fari,
nur estis sidi, sidi, sidi!
Ni ĉiuj ŝatus eĉ ekstari,
Kaj vere emis ni malridi.

Congratulations!
Today is your day!
You're off to Great Places!
You're off and away!

You have brains in your head.
You have feet in your shoes.
You can steer yourself
Any direction you choose.
You're on your own.
And you know what you know.
And you are the guy
who'll decide where to go.

Gratulojn al vi, ho bela hor'
Hodiaŭ tago je via favor'
Foriros vi al Grandaj Lokoj!
Vi ĉiuj eliros for!

Vi cerbon en la kap' posedas,
Por iri vojon vi piedas.
Vi povas celon mem elekti,
laŭvole povas vin direkti.
Vi estas do je memdispono.
Vi scias ja kion vi scias.
Vi estas do la homo
Kiu decidas kien iri, ne devias.

Originalaj versaĵoj

1: LUDU, SE VI LUDAS

Ludu se vi ludas,
Studu se vi studas.
Jen la ĝusta vojo
Por bongusta ĝojo.

2: SE VI VOLAS TENI L' SANON

Se vi volas teni l' sanon,
Ne forgesu lavi l' manojn
Kiam pretas vi por manĝi
Preni pladojn, forkojn, panojn.
Se vi amas la infanojn,
Helpu ilin fari banojn.

3: ĈIU HOMO HAVAS NOMON

Ĉiu homo havas nomon,
Kaj bezonas loĝan domon.
Por ripozo kaj laboro,
Manĝi panon kaj legomon.

4: MUŜO

Muŝo flugas al la tablo,
Kaj manĝaĵon ĝi ektuŝas.
Fiinsekto! Al Diablo!
Mi ĝin frapas kaj ĝi kuŝas.

5: RANOJ

Ranoj vivas akve kaj sur tero.
Ili ofte kantas en somero.
Kvakva, kvakva, kvakva, kvakva, brekkeksů
Kvakas nokte kiel en vespero.

6: KALKULU

Unu, du, tri,
Kalkulu ni!
Kvar, kvin, ses,
Diru jes!
Sep, ok, naŭ, dek,
Kalkulu ek!
Kalkuli ĝis cent-milo
Estas malfacilo.

7: PLAĈAS AL NI NE MENSOGO

A Bo Co Ĉo Do E Fo Go
Plaĉas al ni ne mensogo.
Ĝo Ho Ĥo I Jo Ĵo Ko Lo
Veron amas la popolo.
Mo no O Po Ro So Ŝo To
Mensogulo – idioto.
U Ŭo Vo Zo – L' alfabeto
Prezentiĝas en kompleto.

8: LA FINGROJ

Kvin fratetoj kune sidas,
Sin tre bone intergvidas,
Kaj amike kunlaboras,
Sed neniam ili ridas.

9: AŬSTIN

Aŭstino estas brile bela,
Ĉefurb' de l' ŝtato unustela.
L' okulojn plaĉas riĉa verdo
Kaj ĉarmas ĝia blu' ĉiela.

10: TELEVIDO

Ho, televido, televido
Instruas nin per aŭd' kaj vido.
Hodiaŭ ĉio en rapido
Okazas kaj informavido
Devigas ĉiujn al la sido
Ĉe televido por sin gvido.
Por lerno, studo kaj por rido
Per televido, sidu vi do.

Laŭlum11: HOMOJ FLUGAS

Homoj flugas en ĉielo.
Kio do ilia celo?
Por mondpaco? Por libero?
Ne teroro kaj kruelo?


Kontakto: kongreso2005@hewgill.com