Prelegantoj kaj gvidantoj

Honorgasto: Edwin de Kock

S-ro de Kock estas fama poeto, kies poezio aperas en multaj antologioj, kaj pluraj libroj de lia poezio estas haveblaj. Li estas membro de la Akademio de Esperanto. Li estris la movadon en Suda Afriko dum kelkaj jaroj, kaj nun loĝas en Teksaso. Estas pli da informo pri lia verkaro sube.


Ceteraj prezentantoj, alfabete

Dr. Peter Browne

D-ro Browne estas poeto kies poemoj ofte aperis en Fonto kaj diversaj antologioj. Li loĝas en Teksaso.

Duncan Charters

Duncan Charters estas profesoro pri fremdaj lingvoj ĉe Universitato Principia (Elsha, IL), kie li instruis ekde 1974. Antaŭe li instruis fremdajn lingvojn ĉe Ŝtatuniversitato Humboldt kaj aliaj lokoj. Li ankaŭ laboris por la departamentoj pri edukado en Kalifornio kaj Ilinoiso.

En 1993, li instruis in Svislando por trejni lingvajn instruistojn. En Hispanio li estris kongrestemon de la Universala Kongreso de Esperanto, "Edukado por la 21-a jarcento". Li prelegis plurfoje tie.

Precipe interesas lin la hispana lingvo kaj literaturo, instruado, aŭskulta kompreno, lingvo-lernado, kaj la uzo de teknologio en instruado. Li gajnis BS kaj MS de Universitato Cambridge kaj PhD de Universitato Indiana.


Phil Dorcas, Kunsido de AAIE

Phil estas membro de la ELNA-estraro kaj de AAIE, la Amerika Asocio de Instruistoj de Esperanto (kiu havas kunsidon dum la kongreso). AAIE estas por tiu, kiun interesas instruado de Esperanto. Kiu rajtas membriĝi? Profesiaj instruistoj, aktualaj aŭ eksaj, je iu ajn fako, kaj ne-profesiaj instruantoj kiuj instruas, instruis, aŭ instruos Esperanton, rajtas iĝi anoj de AAIE. Kiu rajtas ĉeesti la kunsidon de AAIE? Ĉiu, kiun interesas ia ajn instruado/lernado de Esperanto. Ni bonvenigas vin al la kunsido por AAIE.


Ronald GLOSSOP

D-ro Ronald J. Glossop estas Profesoro Emerita pri Filozofio ĉe Sud-Ilinojsa Universitato en Eduardsvilo (SIUE) apud Sankta-Luiso. Li ankaŭ fondis la Programon por Pac-Studoj kaj servis kiel ĝia Kunordiganto dum 25 jaroj. Li instruis Esperanton ĉe SIUE kaj ankaŭ en apudaj elementaj lernejoj. Profesoro Glossop aŭtoris tri librojn: Philosophy: An Introduction to its Problems and Vocabulary [Filozofio: Enkonduko al ĝiaj Problemoj kaj Vortstoko] (Dell, 1974); Confronting War [Alfronti Militon] (Mc Farland, 1983; 4-a eld. 2001); kaj World Federation? (McFarland, 1993; Esperanto traduko Monda Federacio? de J. Rapley, 2001). Li prelegis pri aktualaj terglobaj demandoj ĉe diversaj konferencoj pri paco kaj aliaj problemoj de la tutmonda komunumo en Usono kaj multaj aliaj landoj--kelkfoje en la angla kaj kelkfoje en Esperanto. Dum la ELNA-kongreso, Ron instruos Esperanton por komencantoj.


Ursula & Giuseppe Grattapaglia (Brazilo)

Ursula & Giuseppe Grattapaglia estras faman lernejon/bienon Bona Espero en Brazilo. Ili ankaŭ famas pro homasista laboro kaj agado en Rotary International. Ili prezentos pri Bona Espero kaj homhelpa agado en Brazilo ĝenerale. Ankaŭ montriĝos Esperanta dokumenta filmo pri Bona Espero!


Don Harlow

Don Harlow administras egan retpaĝaron de ligiloj al Esperantaj rimedoj, inkluzive grandan aron de senkostaj verkoj en Esperanto. Plue, Don Harlow estas verkanto de nefikciajn, sciencfikciajn, recenzajn, kaj tradukitajn verkojn Esperante.


Jim Henry, "Kiel organizi kunvenon" kaj "Poeziaj prezentaĵoj"

Jim Henry naskiĝis en 1973 en Decatur, Georgio. Li eklernis Esperanton en 1996 per la retaj kursoj, kaj plu fluiĝis ĉe la San-Franciska somera kursaro en 1998. Li estis unu el la LKK por la landa kongreso en Atlanto en 2000, kaj ekde 2003 servas kiel komisiito pri kongresoj por ELNA. Li laboras kiel komputil-programisto. Lia hejmpaĝo: http://www.pobox.com/~jimhenry/.

Kiel organizi kunvenon: diskuto gvidata de Jim kaj pasintaj kunven-organizantoj.

Poeziaj prezentaĵoj: Por ĉiuj. Se vi havas ŝatatan poemon, prezentu ĝin parkere aŭ portu kopion por voĉlegi.


Dorothy Holland, Esperantaj ekzamenoj

Doroteo instruas Esperanton kaj estras ekzamenojn. Estas tri niveloj: Komencgrada, Mezgrada, kaj Supera. Ĉiu ekzameno daŭras proksimume 2 horojn. La kosto por ĉiu ekzameno estas kvin dolaroj. Vi devas kontakti Doroteon antaŭ la kongreso. Por pli da informoj (ekzemple pri la enhavo de ĉiu ekzameno) kontaktu retpoŝte dorothyh@west.net, telefone (805) 967-5241. Se vi volas ekzameniĝi, bonvolu indiki tion sur via aliĝilon (estas opcio pri la ekzamenoj).


Tracy Huber

Tracy estas profesia masaĝisto. Li donos seĝmasaĝojn senkoste fojfoje dum la kongreso, kaj li prelegos pri masaĝo.


Li Shijun (Laŭlum)

Li Shijun (konata laŭ sia plumnomo Laŭlum) estas ĉina Esperantisto tre fama pro siaj multaj tradukoj de ĉina literaturo, lernolibroj, partopreno en multaj Esperantaj eventoj, kaj diversa agado por la movado. Li estas membro de la Akademio de Esperanto. Estas honoro kaj plezuro se li intencas vojaĝi el Ĉinio al Teksaso por partopreni nian kongreson kaj prezenti, kun kelkaj geparencoj!


Fred Meyer

D-ro Fred Meyer estas Esperantisto kaj fizikisto el Norda Teksaso. Lin interesas uzado de Esperanto en scienco. Li ankaŭ kontribuas al Vikipedio. Li prelegos pri ambaŭ temoj.


Anderson Mills

Anderson "Nehundo" Mills ĝuas la azian strategiludon goo kaj instruos ĝin dum la kongreso. Se ni bonŝancos, li ankaŭ dancos dum la bankedo.


OLADIPO Emmanuel Olusegun (Niĝerio)

Plaĉegas nin ke OLADIPO Emmanuel Olusegun, kiu loĝas en Niĝerio, planas ĉeesti la usonan Esperantan kongreson. Li fondis universitatan klubon kaj laboradas kiel instruisto kaj subtenanto de la Esperanta movado en Niĝerio. Emmanual prezentos pri lingvaj aferoj en sia lando.


Todd Phillips

Todd Phillips instruas fremdajn lingvojn (la hispanan, francan, italan) profesie dum pli ol dek jaroj, kaj lastatempe ekinstruis la unuan Esperantan neformalan kurson ĉe la Universitato de Teksaso. Li instruos Esperanton dum la kongreso.


Scott REDD

Scott estras radioarkivo.org kaj prezentos pri sia radioarkiva laboro kaj Esperanta radio.


Haruo ROS'

Haruo ROS' naskiĝis (1954) kaj loĝas en Seatlo. Li instruis Esperanton en 1970 kaj ĉeestis la UK-on en Portlando (1972). Li ĝuas traduki (sed la sola efektiva, eldonita aparta tradukaĵo estis la modesta "Lasta Floro" de James Thurber (Bero, 1996)). Delegito de UEA en Seatlo. Tre aktiva en himnarto kristana (14 verkoj en ADORU). Li amas kaj ŝatas suŝion, pri kiu li prezentos ĉi-kongrese, inter diversaj aliaj temoj.


Donald Jacob Uitvlugt

Donald Jacob Uitvlugt estas doktor-kandidato en teologio ĉe la Universitato de Notre Dame. Li esperantistiĝis en 2003 parte (sed neniel sole!) por trovi rifuĝon de la laboro de sia disertacio. Li gvidas la esperantan jahu-dissendoliston pri japandevena poezio, "Japaneskoj". Li prelegos pri la japana kaj Esperanta hajko. La teksasa kongreso estos ne nur lia unua E-kongreso, sed ankaŭ lia unua Esperanta prelego. Do estu mildkora! :)


Russ Williams

Russ Williams fole konsentis esti kongresestro, do oni rajtas plendi al li pri kongresproblemoj! Krom la kutimaj Esperantaĵoj, precipe interesas lin Esperantaj komiksoj, filmsubtitolado, vikipedio, ktp. Li lastatempe gajnis premion en konkurson LIRO-2004 pro sia traduko de la rakonto "The Devil in the Belfry" (La diablo en la sonorilejo) de Edgar Allan Poe.
Pli Detala Biografa Informo

Edwin de Kock

DE KOCK, Edwin. 1930, Sud-Afriko. Usona civitano, 2000. Lernis Esperanton kaj verkis la unuan poemon, 1955. Originala poeto, kritikisto, biografo, esperantologo, redaktoro, movadano, misiisto, profesoro, teologo. Verkis, tradukis kaj redaktis ankaŭ angle kaj afrikanse. Akademiano ekde 1973. Honora Membro de UEA ekde 2000. Prezidanto, Esperanto-Asocio de Suda Afriko, 1977-89. Redaktoro: Afrika Esperantisto, 1955-57; Bona Espero, 1977-79, 1986-87. Ellaboris teoriojn pri la metriko. Eldoniĝis krom poemare en multaj revuoj, antologioj kaj librokolektoj.

Poemaroj:
Kvin elementoj (1957-58, eld. 1970)

Ombroj de la kvara dimensio (1961)
Fajro sur mia lango (1967)
Poemaro kaj prozeroj (1970)
Plukonstrue (1975)
Japaneskoj (1982)

Saluton al la suno (1983)
La konflikto de la epokoj (1984-85)
Vojaĝoj kaj aliaj poemoj (1992)
Testamente, lumdiska kolekto por lia 75-a datreveno,

i.a. Lastaj Poemoj, krom prozaĵoj (2005)


Aliaj poeziaĵoj en librokolektoj, i.a.:

Esperanta antologio, red. William Auld (1958, 1984).

25 Jaroj: antologio de belartaj konkursoj (1977).

Kvin poemoj far Edwin de Kock tradukitaj en la nederlandan,

Zeg, luister eens: poëzie in vertaling (ĉ. 1985).

Kontrolis la nederlandan tradukon de het kinderras (la Infana raso),

Willem A. Verloren van Themaat (1982).


Prozo en librokolektoj, i.a.:

“La Regula Stafeto kaj la Originala Esperanta Poezio,” Serta

Gratulatoria in Honorem Juan Pérez, vol. 2 (1987).

“La Poeto William Auld”, En barko senpilota: plena originala

poemaro de William Auld (1987).

Biografio de L.M.N. Newell en liaj Kolektitaj Poemoj (1987).

“Principoj por la takso de neologismoj”, 100-jara Esperanto (1987).

Glosaro: “Helpilo por legi la poemarojn de la aŭtoro” (1988)

“Aspektoj de la Esperanta elizio”, Menade Bal Püki Bal, Festschrift

zum 50. Geburtstag von Reinhard Haupenthal (1998).
“Vivo kaj verko: vizito al William Auld”, Lingva arto: jubilea libro

omaĝe al William Auld kaj Marjorie Boulton (1999).


Legu poemojn de Edwin de Kock:
Tagiĝo kaj vespero
Al Andreo
Kvar sezonoj de la koro
Vojaĝo

Angla artikolo pri Edwin de Kock kaj lia edzino Ria aperis en The Monitor (ĵurnalo de Valo Rio-Grande en Suda Teksaso) je 2005-02-22.


Bonvolu sendi korektojn kaj ceterajn biografiajn informojn.


Kontakto: kongreso2005@hewgill.com