TRIA BULTENO DE ELNA-KONGRESO (POSTKONGRESA) 2005-06-19

Ĉirkaŭ 95 homoj alvenis por partopreni la kongreson, kaj ŝajne preskaŭ ĉiuj ĝuegis la sperton. Okazis:

Dankon al ĉiuj pro la partopreno kaj subteno!

PERDITA POŜTELEFONO

Se iu perdis poŝtelefonon dum la kongreso, oni trovis unu en Peter Center 108, do bonvolu kontakti nin, iomete priskribante ĝin, por reakiri ĝin.

KONGRESAJ FOTOJ PETATAJ POR RETGALERIO

Ni ŝatus krei retgalerion de fotoj pri la kongreso. Greg HEWGILL greg@hewgill.com (estro de la kongresa retpaĝaro) estas ĉefulo de la fotogaleria projekto. Ĉar pluraj homoj fotadis dum la kongreso, ni petas ke vi kontaktu greg@hewgill.com se vi ŝatus sendi fotojn por aperi en "oficiala" retkongresa galerio. (Bv ne simple sendu megabajtojn da fotoj subite senaverte.) (Ni ne garantias ke ni uzos ĉiujn, sed pli bonas ricevi tro multajn ol ne sufiĉe multajn...) (Ankaŭ menciindas ke Greg forestos de la 23a de junio ĝis la 6a de julio, do ne atendu agojn de li dum tiu tempo...) La retadreso de la (nun malneta) galerio estas http://kongreso.hewgill.com/galerio/; ne jam estas multaj fotoj, do evidente pliaj fotoj helpos la sukceson de la galerio.

KONGRESA RET-TAGLIBRO

Vidu http://ek2005.retservilo.com/, kiu estas taglibro (far Scott REDD) pri la kongreso. Estas kelkaj raportoj de Steve BREWER kaj eĉ voĉaj raportoj (en la formo de mp3-sondosieroj) de Scott REDD pri okazoj dum la kongreso.

LITERATURA KONKURSETO

Kiel jam menciite, okazis literatura konkurseto dum la kongreso, kiu temis pri porinfana poezio inspirita de la stilo de d-ro Seuss. Arlyn Kerr proponis ĉi tion (kaj mone subtenis kun premioj por tri rangoj: unua, dua, kaj tria). Konkursis tri homoj: Ellen EDDY, Teo SANKARO, kaj Laŭlum! Ĉiuj verkis plaĉajn amuzajn versaĵojn, kaj ne facilis meti unu super la alia, do la juĝistoj (kiuj vere nur estis Russ WILLIAMS) decidis ke ĉiuj tri gajnu egale kaj dividu la premian monon egale (do ĉiuj ricevis $10). Dankon al Arlyn pro la amuza ideo kaj subteno, kaj dankon al la tri konkursantoj, kies verko tiom amuzis la aŭdantaron dum la lunda solena fermo! La versaĵoj legeblas ĉi tie.

HAJKOJ

Steve BREWER gvidis kunlaboran kunvenon pri Esperantaj hajkoj, kaj poste kreis retpaĝon http://bierfaristo.com/dumnoktajarboj.php kun hajkoj, kiujn verkis la partoprenantoj. La hajkoj ankaŭ legeblas (simplatekste) ĉi tie.

KONGRESAJ SONDOSIEROJ

Scott REDD (kreinto kaj estro de radioarkivo.org) faris kelkajn etajn voĉraportojn (mp3-e) dum la kongreso ĉi tie kaj ankaŭ intencas aperigi ceterajn pli longajn sonbendigojn de kongresaj prezentaĵoj ĉe radioarkivo.org post kelkaj semajnoj.

KONGRESO MENCIITA EN UKRAINA NOVAĴRAPORTO

Ĵenja AMIS raportis:

"Hodiaŭ en unu el la plej gravaj ukrainaj tagĵurnaloj - "Denj'" ("Tago", preskvanto - 62 mil kopioj!) aperis informo pri la ELNA-kongreso en Teksaso, Auxstino! Bedaŭrinde, ne estas anglalingva versio de tiu ĉi gazeto, tamen tiuj, kiuj komprenas la rusan, povas trovi ĝin ĉe: http://www.day.kiev.ua/139110/.

Mi fojfoje kontribuas al ĉi tiu ĵurnalo, al la rubriko "Kio bonas? Kio malbonas", kie oni demandas ĵurnalistojn de aliaj eldonaĵoj, politikistojn, docentojn ktp. pri tio, kio bona/malbona okazis en la lando(j), socio, persona vivo ktp. Mia kontribuo temas nur pri "kio bonas", memkompreneble :-)

HUMUR.ORG

Dum la kongreso, Duncan CHARTERS menciis ke baldaŭ aperos planata nova retpaĝaro humur.org kiu temas pri humuraĵoj Esperantaj.

AGNOSKOJ

Ne eblas danki ĉiujn unuope, ĉar tro multaj homoj helpis! Tamen indas agnoski plurajn homojn:

Ĝenerala helpo: Dankon al diversaj aŭstinanoj pro helpo antaŭ kaj dum la kongreso. Russ precipe dankas Rob READ pro multa helpa laboro antaŭ la kongreso pri multegaj taskoj, kaj Greg HEWGILL pro la komputila laboro. Cetere dankon al Filipo DORCAS kaj Jim HENRY pro multa konsilo kaj kuraĝigo antaŭ la kongreso. Kaj al Trejsi HUBER pro la senpagaj seĝmasaĝoj dum la kongreso.

Programo: Dankon al la multaj prezentintoj kiuj prezentis tiom riĉan kaj diversan kaj plenplenan programon! Nia honorgasto Edwin DE KOCK tre afablas kaj interesas. Ni aparte dankas la instruistojn (Todd "Toĉjo" PHILLIPS, Moloud SAGHAFIAN, Laŭlum, Ron GLOSSOP, Duncan CHARTERS) kiuj instruis Esperantajn klasojn al ne nur al kongresanoj sed al la ĝenerala aŭstina publiko.

Spektakloj: Dankon al Laŭlum kaj liaj diversaj familianoj kiuj prezentis muzikon, kantadon, humuraĵojn, ktp dum la vesperaj eventoj vendredon kaj sabaton. Dankon al Teo SANKARO kaj liaj volontuloj pro gantpupa teatraĵo dum la sabata bankedo. Dankon al Tomaso ALEXANDER pro gitarludado dum la bankedo kaj solena fermo. Dankon al Jon NIALS kaj Nehundo pro alporto de gitaroj, el kiuj Tomaso povis elekti. Dankon al Vilĉjo Harmon pro lia aŭkciestrado dum la bankedo. Kaj al tiuj, kiujn mi nun forgesas bedaŭrinde.

Teknika help: Dankon al Kevin Triplett de Mopac Media pro urĝa helpo sabaton - li pruntdonis kelkajn taŭgajn elektrajn konektilojn, kiuj necesis por la pupa teatraĵo de Teo SANKARO sed (pro iu eraro aŭ miskompreno) ne ĉeestis dum la bankedo. Dankon al Nehundo, Jeremio, Steve BREWER, kaj aliaj pro diversaj helpoj pri la konektado de komputiloj kaj televidiloj...

Universitato: Dankon al nia agentino Charlotte McConnell, kun kiu ni kunlaboris dum jaro, kaj al bonega manĝestro Dale Schneider (kiu bone traktis vegetaranojn kaj vegetalanojn kaj kelkaj manĝalergiojn), kaj al la sonekipestro Daniel Gregory kiu liveris diversajn mikrofonojn kaj laŭtparolilojn.

Kongresanoj: Dankon al ĉiuj kiuj venis (precipe el aliaj landoj); kaj al tiuj, kiuj provis veni... Ni bedaŭras ke pluraj eksterlandanoj (plejparte el Afriko, Bulgario, Ĉinio) ne povis akiri vizojn sukcese de la usona registaro por partopreni la kongreson. Dankon pro la intenco veni, kaj espereble ni renkontos dum iu venonta kongreso! Dume, jen salutletero el Niĝerio:

Saluton al via ELNA kongreso nome de Esperanto Federacio de Niĝerio EFEN en Austin Texas

Estimataj samideanoj,
Nome de la kuratoroj, estraranoj kaj anoj de EFEN, mi varme kaj elkore salutas vin okaze de via jara kongreso kiu ĉijare okazas en Austin Texas.
Unue ni bedaŭras ke neniu el la aliĝintoj el Niĝerio ĉeestos la kongreson kvankam oni atenadas nin. Sed kiel via senlaca ĉeforganizanto Russ Williams klarigos al vi, la invitleteroj paperaj per kiuj ni devintus peti vizojn ne alvenis al ni ĝis la daton kiun la konsulejo jam donis al ni peti vizojn. Kulpas la poŝta sistemo. Ni esperas ke tio ne malhelpos la kongresprogramon. Ni deziras al vi ĉiuj sukcesan kongresumadon en Texas.
EFEN estis fondinta en 1998 sed nur ekde 2003 ni sukcesis akiri registaran permeson kiel leĝa organizo kaj en 2004 elektis la nunan estraron kies prezidento mi estas. Pasintjare ni petis aliĝon al UEA kiel landa asocio kaj laŭ informo de la ĝenerala direktoro de UEA la komitato de UEA decidos pri tio dum la uk en Vilnio Litovio. Ni do atendas ankaŭ vian subtenon kaj aprobon.
Ni estas nova bebo kaj bezonas ĉiajn helpojn kiujn ni povas akiri materiale morale kaj alimaniere.
Antaŭe se mi bone rememoras niĝeriaj esperantistoj lernis E-on koresponde pere de kursoj senditaj de Esperantistoj el Usono kaj Britujo kaj mi esperas ke ELNA daŭre helpos nian asocion tiucele.
Kiel vi scias, Niĝerio estas granda lando kaj komunikado malfacilas kvankam ekde la reveno de demokratio en 1999 la afero pliboniĝas sed daŭre mankas al ni la rimedoj por la propagando de Esperanto en la tuta lando. Tiele vi povas helpi kaj subteni la asocion. Eĉ malnovaj libroj kaj gazetoj tie ĉi utilas. Dum vizito al Britujo en 2001/2002 britaj esperantistoj donacis malnovajn librojn kiujn ni utiligas diversmaniere.
Mi ne volas ĝeni la kongreson sed esperas ke oni konsideros nian peton. Espereble venontjare, unu aŭ du el niaj anoj ĉeestos vian kongreson.
Ni planas la unuan niĝerian kongreson antaŭe en novembro sed nun prokrastita ĝis 2006 antaŭ la paskaj periodoj kaj ni invitas vin subteni kaj partopreni.
Denove ni deziras al vi sukcesan kongresumadon kaj bonan revenvojaĝojn al la aliaj gastoj.
Nome de EFEN
Prince Henry Oguinye
Prezidanto/ano de la kuratoreco

Por komuniki kun Prince Henry Oguinye (pri libraj donacoj aŭ iu ajn alia temo), "efen_2002 ĉe yahoo.co.uk" estas lia retpoŝtadreso.


Kontakto: kongreso2005@hewgill.com