Aliĝo

Ĉi sube estas formo kiun vi povas plenigi por aliĝi rete. Se vi volas sendi paperan aliĝformon, vi povas presi ĉi tiun retpaĝon aŭ elŝuti preseblan aliĝformon (en PDF-formatoen DOC-formato) kaj poŝti ĝin al ELNA. (Notu ke eĉ se vi pagas per ĉeko poŝte, vi ne bezonas uzi paperaliĝilon - ĉekpaganto rajtas aliĝi rete antaŭ ol tiu poŝtas ĉekon.)

Se vi volas sendi ĉekon kaj/aŭ paperaliĝilon, vi rajtas poŝti al:
ELNA
PO Box 1129
El Cerrito CA 94530
USA

Se vi elektas kompletigi ĉi tiun retan formularo kaj alklaki la butonon "Aliĝu" ĉe la fundo de la paĝo, via informo iros al ELNA kaj la unua paŝo de la aliĝo estos finita. Por kompletigi la aliĝilon, vi bezonos pagi la aliĝkotizon. Post kiam vi alklakas "Aliĝu", vi estos sendata al retpaĝo de ELNA, kie vi povos entajpi vian kreditkartan informon kaj pagi rete.

Bonvolu kompletigi apartan formularon por ĉiu aliĝanto.

Baza informo

Nomo:
Nomo por nomŝildo:
Adreso:
Urbo:
Ŝtato:
Poŝtkodo:
Lando:
Retpoŝtadreso:
Telefono:

Ĉi jaro, ni havas tri specoj de aliĝantoj:

(Notu ke infanoj kun 12 jaroj aŭ malpli rajtas aboni senpage, sed ankoraŭ estos kostoj por ĉambro kaj manĝo.)

Cetere estas rabato por frua aliĝo:

Membreco Antaŭ la 1-a de marto
Antaŭ la 1-a de majo
La 1-an de majo kaj poste
Junulo, eksterlandano, limigita enspezo:
$35 $40 $50
ELNA ano (ne-junulo): $50 $60 $80
Ne-ELNA Usonano
$70 $80 $100
Subtenanto (ne-ĉeestanto)
$30 $30 $30
Komerca subtenanto
$100 $100 $100

Kongresa kotizo inkluzivas la vendredan feston, sed la sabata bankedo kaj la manĝoj servoj estas apartaj aferoj, kiujn ni rekomendas.

Anoj de ELNA ankaŭ rajtas ricevi rabaton dum aĉetado en la libroservo de ELNA. Se vi ne estas ano do ELNA kaj volas membriĝi, uzu ĉi tiun
retan membrecan formularon de ELNA.

Membreco Kosto
Junulo, eksterlandano, limigita enspezo: $
ELNA ano (ne-junulo): $
Ne-ELNA Usonano $
Subtenanto (ne ĉeestos, sed ricevos la kongresajn informaĵojn kaj ĉiutage retpoŝtajn fotojn kaj resumojn)
$30
Komerca subtenanto (ne ĉeestos, sed ricevos la kongresajn informaĵojn kaj ĉiutage retpoŝtajn fotojn kaj resumojn, kaj subteno estos publike menciata kaj presata) $100

Loĝado

Laŭ peno por malmultkostigi la tutan koston por ĉiu partoprenanto, ni elektis la terenon de "Concordia University of Austin" esti la loko de la 2005 ELNA Kongreso. Ĉi tiu loko havas agrablan dormejan loĝadon, kontraŭ nur $35 por nokto. Bonvolu legi nian noton por pli detala ekspliko de la dormĉambroj kaj alia havebla loĝado.

Aro de vendreda/sabata/dimanĉa noktoj
$100
Ĵauda nokto
$35
Vendreda nokto
$35
Sabata nokto
$35
Dimanĉa nokto
$35
Lunda nokto
$35

Nomoj de viaj preferataj samĉambraranoj (ĝis 3, se vi volas):

Manĝoj kaj Bankedo

Bankedo $20
Manĝoj $50

Apartaj dietaj bezonoj

Ĉu vi preferas vegetarajn manĝojn?
Ĉu vi havas aliajn dietajn bezonojn?

Aliaj apartaj bezonoj

Bonvolu ekspliki aliajn apartojn konsiderojn, kiujn vi bezonos, ekzemple rulseĝan ĉambron.

Helpu nin certigi ke vi havos bonegan Kongreson!

Ĉu vi konsentas aperigi vian telefonokodon en la kongreslibro?
Ĉu vi konsentas aperigi vian poŝtadreson en la kongreslibro?
Ĉu vi konsentas aperigi vian retpoŝtadreson en la kongreslibro?
Ĉu vin interesas sabata trinkeja vizitado?
Ĉu vin interesas projekto publikserva, ekz purigado de parko?
Ĉu vin interesas tuttaga ekskurso al naturparko mardon post la kongreso?
Ĉu vi ŝatus ke via nomŝildo indiku ke vi esta komencanto?
Ĉu vi volontulos esti helpanto al komencanto?
Ĉu vi volas partopreni AAIE ekzamenon? ($5)
Se jes, kiu nivelo? (Komenca, meza, supera)
Ĉu vi ŝatus partopreni (teksto en mano) etan teatraĵon por infanoj?
Ĉu vi ŝatus partopreni (teksto en mano) etan teatraĵon por plenkreskuloj?
Ĉu vi ŝatus telefonvoki aliajn homojn por reklami la kongreson?
Ĉu vi ŝatus prelegi, prezenti, aŭ fari iun agadon? Se jes, bonvolu priskribi vian propronon, bezonatan specialan ekipon, horarajn postulojn, ktp.
  1. Kia estos via programero? Ĉu prelego, koncerto, parolrondo gvidota de vi, aŭ io alia? Pri kio temas?
  2. Ĉu vi bezonos ekipaĵojn (vidbendilon kaj televidilon, montrilon kaj ekranon, ktp) aŭ havas aliajn teĥnikajn bezonojn?
  3. Ĉu vi ĉeestos la tutan kongreson, aŭ alvenos malfrue aŭ foriros frue? Ĉu vi havas preferatan tempon por via prezentaĵo? Ĉu certaj tempoj ne eblas por vi? (Ekz., la programo verŝajne komenciĝos ĉ. la 9a matene; nepre informu nin se vi intencas dormi ĝis tagmezo.)
Kiel aparte volas vi helpi la kongreson?

Sumo

Sumo pagenda al ELNA (en US dolaroj)

Post kompleto de ĉi tiu formularo kaj klako de la butono "Aliĝu", vi estos alportata al retpaĝo kie vi povas pagi per kreditkarto. Se vi preferus, vi povas doni vian kreditkartan informo aparte per telefono al ELNA ĉe (510) 653-0998. Aŭ, vi povas sendi ĉekon al: ELNA - Kongreso 2005, P.O. Box 1129, El Cerrito CA 94530, USA

Programaj Ideoj

Bonvolu doni al ni viajn ideojn por plibonigi la Kongreson, inkuzive de viaj ideoj por prezentoj, diskutoj, ludoj, aŭ aliaj agadoj (kaj se vi volonte helpos realigi vian ideon, des pli bone!)

Aŭ sendu vian ideon al kongreso2005@hewgill.com

Aliĝu

Se vi estas certa ke vi kompletigis ĉi tiun formularon ĝuste, klaku la butonon suban por sendi ĝin. Vi estos sendata al retpaĝo kie vi povos doni vian kreditkartan informon, se vi volas pagi per tiu metodo.


Kontakto: kongreso2005@hewgill.com